Εταιρία Νέα

ο Επένδυση του ο CNC ακρίβεια αυτόματο laο.

2019-08-01

Με αυτό το μηχάνημα, μπορούμε να ολοκληρώσουμε το τμήμα ταυτόχρονα, αρκεί το υλικό χάλκινων ράβδων να τοποθετηθεί στο μηχάνημα τόρνου Precision, το οποίο είναι ο εξοπλισμός που επενδύσαμε το 2019. Αυτό το συστατικό χαλκού είναι το τελευταίο παράδειγμα. Θα προσθέσουμε και άλλα 2 σύνολα φέτος και η επένδυση εξοπλισμού για αυτόν τον κλάδο είναι απαραίτητη για να παραμείνουμε οι ίδιοι οικονομικά αποδοτικοί και εγγυημένοι για την ποιότητα των εξαρτημάτων.